1395

Niels Jespersen Ulfeldt dør, og dronning Margrethes gode ven og kansler Peder Jensen Lodehat bliver ny biskop.

Dronningen pantsætter sine tre retskredse i Roskilde til biskoppen, der herefter får alle bøder og afgifter fra byen. Til gengæld får hun 3000 mark rent sølv.

Ledøje præbende oprettes. Det ejede oprindeligt en lille borg / en større hovedgård ved Ledøje kirke, som Henrik Jensen (Saltensee) skænkede kapitlet, da han skænkede sit gods i landsbyen til domkapitlet. Han blev selv kannik og sad på sit eget præbende til sin død 1402.  Præbendet havde oprindeligt mest gods i Smørum herred. Efter et mageskifte med kronen 1561 fik man sine gårde i Kildebrønde og Hundige i Tune herred.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle