1394

Agnete klosters priorinde er nu Kristine Bosdatter. 

Dronning Margrethe stod for den anden oprettelse af Treenighedens alter. Hendes gave var finansieret af bispestolen, og det var da også grunden til, at alteret i modsætning til de øvrige alterindtægter blev inddraget, da alt bispegods ved reformationen indgik under Roskildegårds len.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle