1391

Ærkedegn Peder Lykke tiltræder embedet i Roskilde efter Oluf Pedersen.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle