Ledøje præbende i Tune herred

Ledøje præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                         

Kannikkegodset i Tune herred efter mageskiftet 1561 fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Kildebrønde Kildebrønde 8

Mageskiftet med gods fra Smørum.

Hundige 3