Mariabilledets alter i Smørum herred

Mariabilledets alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Brøndbyøster Avedøre 2

Mageskiftet 20/4 1561 med gods i Sømme.