Smørum herred
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Smørum herred i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet   

 

 

Bispegods

Bispens Hjortholm len
Bispens Bistrup len
Skt. Andreas alter i Roskilde Domkirke
Skt. Anna altrene i Roskilde Domkirke
Skt. Thomas af Canterburrys alter i Roskilde Domkirke
Skt. Magnus' alter i Roskilde Domkirke
Mariabilledets alter i Roskilde Domkirke
Skt. Nicolaii alter i Roskilde Domkirke
Skt. Peter Apostlens alter i Roskilde Domkirke
Trinitatis kapelalter i Roskilde Domkirke
Hellig Tre Kongers alter i Roskilde Domkirke
Agnete Kloster, Roskilde 
Clara Kloster, Roskilde
Esrum Kloster
Sorø Kloster
Vor Frue Kloster, Roskilde