Hellig Trekongers alter i Smørum herred

Hellig Trekongers alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Smørum

Vallensbæk Vallensbæk 1 Indkøbt for rådet i Lund af møntmester Johannes Frantz (årsafgift 3 øre jord, men derudover 1 gård uden jord). Mageskiftet 20/4 1561 for gods i Tuse og Horns
Glostrup Hvissinge 2 Indkøbt for rådet i Lund af møntmester Johannes Frantz (årsafgift 14 øre jord).  Mageskiftet 20/4 1561 for gods i Tuse og Horns