Hellig Trekongers alter i Tuse herred

Hellig Trekongers alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Tuse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Tuse

Skamstrup Skamstrup 1

Mageskiftet for gods i Smørum og Strø