1459        Hellig trekongers Kapel

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

 

Hellig trekongers Kapel har sit hovedgods i Heddinge på Stevns og i Vestsjælland.

I alt 76 bol.

Kapellet

Kirker i Ars herred

Kapeller

Altrenes placering

                                       

Sacellum trium regum

Kapellet er oprettet 28/4 1459. Gods i 7 (opr. 9) herreder med hovedvægt på Store og Lille Heddinge i Stevns herred: 

Kapellet fik 1464 patronatsret på kirkerne i Store Heddinge og i Ubby (d.v.s. at det var præbendets kannik, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik kannikken alle kirkens indtægter, herunder kirketienden). Alteret fik også en afgift på 10 mark af byskatten fra Store Heddinge. Efter reformationen fik præbendet også tillagt hovedgården i Gundsømagle, som tidligere havde hørt til bispegodset under Bistrup. Hellig tre Konger er blevet tilbedt i kapellet (23), men der var også en del andre alter Johannes Evangelisten (22), Skt. Anna (24), Alle kristne sjæle (25) og Treenigheden (26).

Summarum
Rug 2 læster, 2½  pund og 3 skæpper
Byg 9½ læster, 0 pund og 2 skæpper
Havre 5½ tønde og 2½ skæpper
Gryn 1 skæppe
Grise 2
Får 1
Lam 33
Gæs 32
Høns 46
Æg 30 ol
Penge 44 mark og 5½ skilling 3 daler

Mål og vægt og penge