Gods under Hellig tre Kongers Kapel i Ars herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

                                                                      

Kapellet for Hellig tre Konger havde gods, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Års Ubby Rumperup 4  -
Ubby 5 Kapellet fik bispe- og kirketienden.
Frankerup 1 Oprindeligt gods under Ubby kirke, som Christian I. forærede alteret og kapellet med alle rettigheder.
Svallerup Bjerge 2
Svallerup 3