Ars herreds kirkesogne
Forstørret kort 

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                    

Ars herred hørte oprindeligt under Kalundborg Len, senere Kalundborg Amt. Bispedømmets indtægter af Ars herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                                                                        

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Bjergsted*

1100

Bispens Dragsholm len  Bispen                                   

 

Skt. Thomas' Alter ejer1 gård her, men det kan være i et andet sogn i herredet.      

Sorø Kloster ejer 3 gårde i Bjergsted.

 • Skarsholm (voldsted bevaret) givet af kronens gods til uægte søn af Valdemar II, hertug Knud af Blekinge. Var i hans efterslægts eje, indtil Barnum Eriksens arvinger solgte det hele til dronning Margrethe 1408. Hun nedbrød borgen og lagde godset under krongodset. i 1688 var det kun en stor bondegård.

 • Davrup var en større gård udskilt 1688 af det kalundborgske krongods, hvis første ejer var borgmester i Kalundborg Christen Christensen Damsbjerg. Den indgik senere i grevskabet Lerchenborg.

 • Det samme gjorde Astrup, som 1688 var 2 gårde og 2 huse. Dette gods blev samlet af Wilhelm Gyldencrone, som arvede faderens kalundborgske gods. Den blev 1724-1852 ladegård under Østrupgård, senere Lerchenborg. Da den blev udskilt fra grevskabet, var den stadig ejet af familien Lerche.

Bjergsted: 22 gårde, 9 huse 111 tdr.

    - Dauerupgård: 1 gårde, 0 huse, 11 tdr. 

    - Såby: 21 gårde, 6 huse, 105 tdr. 

    - Snuderup: 3 gårde, 0 huse, 13 tdr. 

    - Skarsholmgård: 1 gård, 0 huse, 4 tdr. 

    - Astrup: 2 gårde, 2 huse, 7 tdr. 

               I alt: 30 gårde, 11 huse, 151 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bregninge*

1100

 Bispen

Bispestolen ejede hovedgårdene Algestrup og Hagendrup. Desuden 1 gård i hhv. Kalred og Davidstrup, 3 i Eskebjerg, 2 i Olstrup  samt 4 i Bregninge.

Hovedgård. Fik 1735 tillagt gods  fra den tidligere domkapitelbesiddelse Gammelrand. I sognet ejede Hellig 3 Kongers Kapel 1 gård i Kaldred. Stenløse præbende ejer1 gård i Kaldred. Portionen Gammelrand ejer 1 gård i Gammelrand.

     

Antvorskov ejer 8 gårde i Eskebjerg og 3 i Rumperup.

 • Kaldred gård er oprettet 1789 af gehejmeråd Georg Flemming Lerche til Lerchenborg.

 • Landsbyen Gammelrand med sine 6 gårde blev 1721 omdannet til en hovedgård af Jacob Johan Wasmar i Glückstadt, som havde vundet pengene til at købe gårdene for i lotteriet. Gården lagdes 1735 under Algestrup.

Bregninge: 9 gårde, 5 huse 46 tdr.

    - Kaltred: 12 gårde, 3 huse, 100 tdr. 

    - Alleshave: 16 gårde, 0 huse, 74 tdr. 

    - Gammelrand: 6 gårde, 1 hus, 15 tdr. 

    - Torpe: 2 gårde, 8 huse, 48 tdr. 

    - Hagendrup: 10 gårde, 0 huse, 59 tdr. 

    - Eskebjerg: 34 gårde, 3 huse, 172 tdr. 

    - Rumperup: 15 gårde, 1 hus, 95 tdr. 

               I alt: 112 gårde, 16 huse, 642 tdr. hartkorn

Jorløse

Hører efter reformationen til Skippinge herred

    1200

 Bispen

Bispestolen ejede foruden hovedgården i Vesterby 1 gård i hhv. Studstrup og Jorløse.

 

 

                                                             

     

 

Jorløse: 15 gårde, 9 huse 128 tdr.

    - Vesterby: 5 gårde, 7 huse, 41 tdr. 

    - Vesterbygård: 1 gård, 0 huse, 41 tdr. 

               I alt: 21 gårde, 20 huse, 212 tdr. hartkorn

Lille Fuglede

1200

 Bispen   Johannes Døbers præbende ejer 2 gårde i Fuglede. Janua præbende ejer 1 gård i Fuglede.      

Sorø Kloster ejer 4 gårde i Lille Fuglede og 1 i Oreby. Antvorskov ejer 2 gårde i Fugledelille

 • Sognet består af en del krongods.

 • Frederik II giver 1569 hovedgården Jerslevgård samt 15 andre gårde i Jerslev til Caspar Paslich. Efterlader han sig børn, skal de ægte danske. 

Lille Fuglede: 16 gårde, 1 hus 108 tdr.

    - Jerslev: 15 gårde, 1 hus, 128 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 2 huse, 237 tdr. hartkorn

Fugledemagle (St. Fuglede)

1200

 Bispen    

Klosteret ejer 10 gårde i Fugledemagle

   

Antvorskov ejer 3 gårde i Fugledemagle.

 • Jes Rus i Flintorp nævnes 1430. Flinterupgård er oprettet ved sammenlægning af 4 af Lerchenborgs gårde i sognet.

 • Dieken af Tygestorp kendes 1384. Jes Nielsen i Tygestorp nævnes 1430. 1452 ejer Hans Moltke godset.

Store Fuglede: 16 gårde, 2 huse 136 tdr.

    - Flinterup: 12 gårde, 1 hus, 112 tdr. 

    - Tystrup: 9 gårde, 2 huse, 84 tdr. 

               I alt: 37 gårde, 5 huse, 333 tdr. hartkorn

Viskinge*

  1200

 Bispen

Bispestolen ejede under  Birkendegård  1 gård i hhv. Asmindrup, Viskinge og Løgtved. Bispen ejer 3 gårde i Løgtved og 1 i Viskinge.

       

Antvorskov ejer 4 gårde i Løgtved.

Viskinge: 17 gårde, 1 hus 164 tdr.

    - Løjtved: 5 gårde, 1 hus, 82 tdr. 

    - Rugtved: 5 gårde, 2 huse, 48 tdr. 

               I alt: 27 gårde, 12 huse, 296 tdr. hartkorn

Svallerup 1200  Bispen    I sognet ejede Hellig 3 Kongers Kapel 2 gårde i Bjerge, 3 i selve Svallerup.      

Antvorskov ejer 4 gårde i Svallerup.

 • Esbern Nielsen af Svallerup nævnes 1404.

 • Filipsdal er oprettet før 1800 ved at sammenlægge 2 bondegårde i Bjerge. Den hører til Ågård til 1860.

Svallerup: 48 gårde, 21 huse 427 tdr.

               I alt: 48 gårde, 21 huse, 427 tdr. hartkorn

Værslev* 1100  Bispen

Bispestolen ejede hovedgården Birkendegård og 4 andre gårde i Birkende samt under Dragsholm len  1 gård i Værslev samt i Asmindrup 1gård direkte under bispen.

     

 

 

 • Hovedgården Birkendegård ejes af bispen og bliver senere en del af det kalundborgske krongods. Det er noget af det gods, der indgår i grevskabet Lerchenborg.

 • Eskegård i Asmindrup er kendt 1427.

Værslev: 17 gårde, 5 huse 123 tdr.

    - Asminderup: 13 gårde, 4 huse, 74 tdr. 

    - Birkendegård: 1 gård, 0 huse, 115 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 13 huse, 312 tdr. hartkorn

Rørby     1150 Korprocuratoriet i domkapitlet får bispetienden af Rørby  Bispen Bispen ejer 1 gård i Kærby. Vanløse præbende ejer 1 gård i Kærby. Skt. Gertruds Alter ejer 1 gård i Ugerløse.    

 

Antvorskov ejer 1 gård i Ugerløse.

 • Sognet var i hovedsagen krongods.

 • Voldbanken Børren ved Ugerløse er der ingen skriftlige kilder, der omtaler.

Rørby: 12 gårde, 9 huse 137 tdr.

    - Kærby: 18 gårde, 0 huse, 135 tdr. 

    - Uggerløse: 18 gårde, 5 huse, 159 tdr. 

               I alt: 48 gårde, 14 huse, 431 tdr. hartkorn

Årby

Skt. Peder

1200

Korprocuratoriet i domkapitlet får bispetienden af Årby  Bispen Bispen ejer 2 gårde i Årby. Johannes Evangelistens Kappelalter ejer 3 gårde i Bastrup.   Klostret ejer 1 gård i Ørstrup

 

Antvorskov ejer 3 gårde i Årby og 2 i Bastrup. Skovkloster ejer 1 gård i Årby.

 • Gabriel Marselis fik som afdrag på kronens gæld alt krongods i Kalundborg Len 1664.

 • Østrupgård er oprettet på halvdelen af dette gods af greve Carl Ahlefeldt af Langeland 1704. Landsbyen Østrup (8 gårde) nedlagdes. Godset blev købt 1742 af general Christian Lerche, der udvidede det med Kalundborg Ladegård (Kålund Kloster), Østrupgård, Birkendegård, Vesterbygd, Avnsøgård Astrup og Davrup oprettede stamhuset Lerchenborg. Østrupgård ændrede navn til Lerchenborg.

Årby: 13 gårde, 2 huse 101 tdr.

    - Bastrup: 12 gårde, 2 huse, 93 tdr. 

    - Østrup: 8 gårde, 0 huse, 79 tdr. 

    - Melby: 15 gårde, 0 huse, 101 tdr. 

    - Skovhusene: 3 gårde, 0 huse, 5 tdr. 

               I alt: 51 gårde, 4 huse, 381 tdr. hartkorn

Tømmerup

1200

Bispens Dragsholm len  Bispen        

 

Antvorskov ejer 1 gård i Ubberup og 1 i Holmegård.

Tømmerup: 13 gårde, 0 huse 75 tdr.

    - Ubberup: 17 gårde, 5 huse, 112 tdr. 

    - Kåstrup: 17 gårde, 4 huse, 107 tdr. 

    - Andaks: 9 gårde, 2 huse, 31 tdr. 

    - Istebjerg: 7 gårde, 0 huse, 1½ tdr. 

               I alt: 63 gårde, 11 huse, 366 tdr. hartkorn

Kalundborg

(Vor Frue)

  1171

 Bispen        

 

Sorø Kloster ejer 1 gård i Kalundborg og 1 i Brændebode

Vor Frue: Byjord ikke med i matrikel.

    - Kalundborg Slot: 1 gård, 0 huse, 138 tdr. 

               I alt: 1 gård, 0 huse, 138 tdr. hartkorn

Røsnæs (Ulstrup)

Skt. Laurentius

1200

 Bispen        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Ulstrup: 10 gårde, 5 huse 51 tdr.

    - Ågerup: 8 gårde, 3 huse, 48 tdr. 

    - Kongstrup: 7 gårde, 2 huse, 72 tdr. 

    - Bjørnstrup: 10 gårde, 4 huse, 53 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 14 huse, 225 tdr. hartkorn

Ubby   1179 Hellig tre Kongers Kapel Bispen ejer 1 gård i Forsinge og 1 i Klovby.

 

 I sognet ejer Hellig 3 Kongers Kapel 1 gård i Frankerup, 4 i Rumperup og 5 i selve Ubby. Kapellet fik også bispe- og kirketienderne som indtægt. Johannes Døbers præbende ejer 2 gårde i Forsinge. Stenløse præbende ejer6 gårde i Forsinge & Frankerup. Vindinge præbende ejer 1 gård i Frankerup.    Klosteret ejer 1 gård i Frankerup i sognet

   
 • Anders Niclasen og Svend Truesen nævnes til Saltoftegård 1316. 1688 er den bare en stor bondegård. Den lægges under Vesterbygd.

 • Niels Jacobsen af Forsinge må have ejet Hovedgården Forsinge 1332. Jens Simonsen Lynge sælger gården til bispestolen.

 • Markvard Vesteni af Klouby har 1391 2 gårde i Tystrup i pant af Barnum Eriksen.

 • Kelleklintegård ejes af Peder Lykke (Bille) 1452-56. Ruin af brændt munkestenshus er fundet 100 m. øst for kirken.

Udby: 27 gårde, 0 huse 129 tdr.

    - Forsinge: 14 gårde, 0 huse, 86 tdr. 

    - Kjelleklinte: 10 gårde, 2 huse, 70 tdr. 

    - Klovby: 11 gårde, 2 huse, 115 tdr. 

    - Frankerup: 5 gårde, 0 huse, 55 tdr. 

               I alt: 68 gårde, 14 huse, 627 tdr. hartkorn

Borre (Borg)

Raklev

Skt. Olav

1547 Ikke nævnt i middelalderlige bisperegnskaber, da sognet er udskilt af Kalundborg Landsogn ved reformationen.  -            
 • Tidligere guardian i gråbrødreklostret i Kalundborg, Melchior Jensen, fik 1547 tilladelse til at opføre kirken, hvorved landsognet udskiltes fra Kalundborg.

 • Gåsetofte skødedes af Ringsted Kloster til Ove Hase 1320.

 • Niels Brok solgte 1356 gods i Nyrup til kronen. Det blev lagt under Vor Frue i Kalundborg.

 • Urø var oprindeligt krongods. Hagen Petersen nævnes her. Godset blev nedlagt  1647.

Raklev: 10 gårde, 3 huse 86 tdr.

    - Nyrup: 8 gårde, 4 huse, 57 tdr. 

    - Nostrup: 6 gårde, 0 huse, 45 tdr. 

    - Kallerup: 10 gårde, 2 huse, 64 tdr. 

    - Vollerup: 8 gårde, 1 hus, 77 tdr. 

    - Svenstrup: 7 gårde, 4 huse, 42 tdr. 

    - Saltbæk: 7 gårde, 3 huse, 10 tdr. 

    - Illerup: 10 gårde, 1 hus, 66 tdr. 

    - Ellede: 7 gårde, 1 hus, 57 tdr. 

    - Gåsetofte: 7 gårde, 0 huse, 59 tdr. 

               I alt: 80 gårde, 19 huse, 567 tdr. hartkorn

* Hører (måske først efter middelalderen) til Skippinge herred.

Ars herred med sine 425 gårde med 472 jordbrugere/fæstere (i 1651) hørte sammen med Skippinge herred til Kalundborg Len. I ingen af sognene var der adelige hovedgårde, men adelige ejede dog strøgods i form af 12 enkeltgårde: Alle større gårde havde før reformationen været ejet af enten kronen eller kirkelige institutioner. En del af kirkegodset (herunder alt bispegods og det meste af klostergodset) var som følge af reformationen blev konfiskeret af kronen og lagt direkte under den kongelige lensmand på Kalundborg Slot. Krongodset udgjorde 1651 hele 344 fæstere, medens gejstlige stiftelser (bl.a. Sorø Akademi) sad på 116. I matriklen 1682 er lenet afløst af Kalundborg Amt, som omfatter sognene i Ars herred og nogle sogne i Skippinge herred ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Kalundborg Amt havde 1682 805 gårde, 225 huse og 6226 tdr. hartkorn. I Ars herred lå der 683 gårde, 176 huse og 5354 tdr. hartkorn. Resten lå i Skippinge herred. 1671 dannedes det nye Kalundborg Amt ved sammenlægning af Sæbygård Amt, Dragsholm Amt og det gamle Kalundborg Amt.