1329              Skt. Thomas' alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Thomas apostelens alter ejede gods i 5 herreder (HornsSlagelse, Volborg, Bårse, Stevns og mest i Års) og i Roskilde (2 gårde) by samt Næstved.

I alt 8 bol og 3 byhuse.

Altre

Altrenes placering

                                              

Bona alteris Thome Apostelii

Alterets vikardømme blev grundlagt 1329-38 som hr. Knud Nielsens alter. Knud Nielsen Manderup blev 1329 eller nogle år efter myrdet af sin bror, og hans arvinger indstiftede alteret til frelse for Knuds sjæl. Det må være sket før 1338, for da døde den ene af stifterne, Knuds enke Elsef Saltensee. Der havde tidligere været et alter for både apostlen Thomas og apostlen Andreas. Men Knud Nielsens arvinger sørgede altså for, at Thomas fik sit eget alter. Der var knyttet en vikar til alteret, og hans opgave var at holde daglige messer samt en årtid for Knud, hvor der skulle udbetales 2 skilling grot. Det var først bispen, der kunne udpege vikaren, men retten overgik 22/9 1348 til dekanen. I Roskilde ejede alteret 2 gårde, og her boede i 1568 Hans Maler og Morten Jensen. Vi ved fra beskrivelsen af placeringen af Absalon Nielsens Alter, hvor Knud Nielsens alter lå på kirkens nordvæg (6). Der blev i 1858 fundet fundamenter til alteret under ubestemmelige spor efter kalkmalerier.

 

 

 

Summarum 1568
Rug 4  pund
Byg 1 læst, 1  pund
Lam 1
Gæs 1
Høns 2
Penge 14½ mark og 2 skilling

Mål og vægt og penge