1329

Gynceke den ældre af Falkendal, et lille gods i Skt. Peders Sogn øst for Roskilde skøder på Roskilde byting sin ager, Vindebo Have, til Skt. Agnes Kloster.

Gynceke af Falkendal skænker Vindebo Have (mellem klosteret og Haraldsborg Mølle) i Roskilde til Skt. Agnete kloster. 
Peder Grubbe skænker gods i Bjerge til Skt. Agnete kloster, da hans datter klostergives. Senere lejer han gods af klosteret.

Skt. Thomas apostelens alter blev oprettet som hr. Knud Nielsens alter. Alterets vikardømme ejede gods i 5 herreder (mest i Års) og i Roskilde by samt Næstved.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle