Agnetegods i Flakkebjerg herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 6 gårde i Flakkebjerg herred fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår
168 Sdr. Bjerre ca. 1330 Overdraget Oluf Tagesen 1300. Arves af Arine Olufsdatter. Skødes til klosteret ved datteren Elisabeths klostergivelse. 169-70 var oprindeligt én gård.
169 Overdraget Oluf Tagesen 1300. Arves af Arine Olufsdatter. Skødes til klosteret ved datteren Elisabeths klostergivelse. 169-70 var oprindeligt én gård. Gården her er bortforpagtet til den lokale præst i regnskaberne fra 1508.
170 Lyngby (Eggeslevmagle) 1322 Skænket (8 ørtug jord) af Niels Tindes enke Edle ved datterens klostergivelse.
171 1330'erne Elisabeth, enke efter Johannes Grubbe, skødede godset på Sjællands landsting i 1330'erne. Det lå øde i pestens tid.
172
173
Mere end 1 gård uden for listen Sneslev

(Førslev)

1300-årene Både Agnete og Clara klostre ejer gods, som de lejer ud. 1470-82 nævnes  væbner Jep Halvegge d.y. på godset. 1484 lejer landsdommer Henrik Meinstorf Sneslev hovedgård af Agnete. 1488-1502 nævnes væbner Willum Sort (Baden) i Sneslev. Han havde været byfoged i Næstved. 1536 tilfalder godset kronen, som giver det videre til Københavns Universitet.