Slægten Meinstorf

 

Haslev

Fredsgård

Snesere

Brandelev

Hjelmsømagle

Sneslev                         

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Meinstorf eller Meinerstorp (Meinstrup): En blå spids fra neden mellem hvidt og gult. På hjelmen en fjerbusk, halvt påfuglefjer, halvt strudsefjer, som vekselvis er hvide eller gule og blå. Slægten er holstensk uradel, og dens første mand er Markvard Meynerstorp, som nævnes 1281. Slægten uddøde 1664 med Christoffer Meinstorf til Søgård.