Agnetegods i Ringsted herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på kun én gård i Ringsted herred fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

       68

Vigersted

1316

Oprindeligt to gårde. En del af klostrets oprindelige gods fra kongedøtrene Agnes og Jutta, som efter konfiskation blev givet tilbage 1316.  
  Sneslev  - Klosteret ejede hovedgården Hjelmsømagle i fællesskab med Clara kloster. Agnetes del blev 1480-95 udlejet til landsdommer Henrik Meinstrup (d. 1497) og i 1532 til væbneren Christen Nielsen.