Claragods i Ringsted herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

                                                           

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Ringsted herred ejede klostret i en periode Bregentved, men ved overdragelsen til universitetet 1561 19 gårde fordelt på følgende gods:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Allindemagle

Allinde

1256 2 En af de testamentariske gaver fra Ingerd af Regenstein. Det endte med, at hendes arvinger fik dette gods (Brev VI.31).

Allindelille

1285 1 Gave fra mester Rani (Brev I.1). Senere er gården forlenet til Anders Hansen (Brev IV.23, VI.206)  
1329 1 Gave fra Magnus Clementsen (Brev I.2)  
Valsølille  Avnstrup 1400-årene 9   -  

Haraldsted

Valsømagle

1321 10 Mageskiftet for Havnelev på Stevns. Det var Ove Nielsen (Rani), man byttede med.

Sneslev

Hjelmsømagle  - 15 Ud over de 5 gårde var der en hovedgård, som Clara kloster ejede sammen med Agnete kloster. Claras gods kom 1545 til Andreas Barby, som mageskiftede det med Hans Willumsen (Baden) for Favrholm i Lynge herred.

Farendløse

Tvindelstrup

1400-årene 1 Mageskiftet med Ringsted kloster for gods på Møn.