Skt. Clara Kloster
Skt. Clara Kloster
Gråbrødre Kloster

Ingerd af Regensteins segl.

Ingerd var datter af tidens største jordejer, Jakob Sunesen af Møn (dermed altså niece til Andreas og Peder Sunesen). Og hun var søster til Peder Jakobsen, som afløste Peder Sunesen som biskop i Roskilde 1214.  Ingerd var gift 2 gange, først med kongens marsk, Skore, siden med grev Konrad II af Regenstein i Harzen. Da hendes sidste mand døde (ca. 1247), tog hun hjem til Danmark, og slog sig ned på sine store godsbesiddelser syd for Køge (Tryggevældegården). Hun kaldes derfor også Ingerd af Hårlev.

Ingerd blev grebet af de nye tiggerordners måde at formidle det kristne budskab på, især franciskanernes, og hun blev den glade donor til både gråbrødre, sortebrødre og clarisser. Hun nøjedes ikke med at skænke grund med gård til gråbrødrenes kloster i Roskilde. Hun testamenterede også "mit sølvskrin til klosterets bygning som til deres brug, ligeledes en sølvæske i hvilken Herrens legeme opbevares, endvidere mit største psalterium og det bedste messerede i mit kapel". Hun har altså haft et kapel! Med messingting. Og et psalterium, en andagtsbog (og dengang var bøger håndskrevne og kostbare).

Det var ikke kun i Roskilde, hun gav tiggermunkene byggegrunde. Hun gjorde det samme i København, Næstved og Kalundborg. Hun havde 100 gårde at forære væk, og da hun var barnløs, var det klostrene, hun ville betænke. Den største gave, hun gav, var til Skt. Clara Kloster i Roskilde. Hun forærede alt i alt så meget væk i sit testamente 1256, at hendes slægtninge af Hvide-ætten blev betænkelig og krævede noget af det tilbage. Efter hendes død lykkedes det dem gennem retssager at få delvis held med deres krav. 

Blandt hendes gaver til Clara Kloster var godset omkring Tryggevælde. Hun donerede Hårlev (med en afgift årligt på 100 mark), Lille Linde (40 mark), Lystrup (15 mark), Lille Tårnby (40 mark) og Annerup (20 mark) i Stevns herred og Endeslev (40 mark) i Bjæverskov herred til klosteret, men hendes slægtninge lagde sag an, så godset i stedet tilfaldt brodersønnen Johannes Jensen og søsteren Cecilie. Hun ville også have foræret Clara sit omfattende gods i Svenstrup (Borup sogn), men det nåede hun selv at sælge og det endte i stedet senere efter en omvej via Antvorskov kloster under biskoppen i Roskilde.

Hun havde vist planer om selv at indtræde i Skt. Clara Kloster, men da hun døde 1258, før klosteret var færdigt, blev hun begravet i Gråbrødre Kirke "ved højre hjørne af højalteret under en marmorsten". I dag ved vi ikke andet om hendes grav, end at den må ligge et sted på Gråbrødre Kirkegård.