Agnetegods i Bårse herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 56 gårde i Bårse herred, klosterets største og oprindelige godsmængde, fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

99

Bårse 1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agens og Jutta. Klosteret ejede 1/3 af landsbyen og gårdene betalte kun pengeafgift (der var langt til Roskilde).

                                                                                                                                                                                        

 

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Skibinge 1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agens og Jutta. Klosteret ejede 2/3 af landsbyen og gårdene betalte kun pengeafgift (der var langt til Roskilde). År 1400 fik man yderligere 4 ørtug jord i sjælegave i byen. Dette gods blev fordelt på de oprindelige gårde.  

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

Endegårde (Skibinge) 1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agens og Jutta. Hørte under godset i Skibinge.  

126

127

Allerslev 1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agens og Jutta.  

128

129

130

131

132

133

Tjørnehoved (Allerslev) 1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agens og Jutta. Lå øde i 1500-årenes begyndelse.  

134

Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agens og Jutta.  

135

136

137

138

Rekkende (Allerslev) 1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agens og Jutta.  

139

(Øvre) Skovhuse (Skibinge) 1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agens og Jutta. Lægges sammen til kun 5 gårde ved matriklen 1688.  

140

141

142

143

144

145

146

Egebjerg 1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agens og Jutta. Deles i 2 gårde ved matriklen 1688.  

147

Snesere 1263 Hovedgården Snegård, som lå på en borgbanke, der stadig er synlig. Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agnes og Jutta. Det er omtalt i kong Valdemar (sejrs) jordebog 1231 som krongods, og derfor har hans søn Erik kunnet arve det - og derfor kom til til døtrene. Fra 1380'erne og frem er godset bortforpagtet til adelige. 1378 er godset lejet ud til væbner Bo Karse. 1422-34 hedder forpagteren Henrik Bosendal. Fra 1484 er det forlenet til familien Meinstrup. Ved reformationen bliver det et kongeligt len, som ender under Vordingborg len.

148

149

150

151

152

153

154

155