Agnetegods i Hammer herred

 

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 12 gårde i Hammer herred (hvoraf noget hører til det oprindelige grundlæggelsesgods) fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

156

Brandelev 1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agens og Jutta. Fra 1484 bortforpagtet til Henrik Meinstrup, landsdommer i Sjælland. Derefter overtog datteren, Anna Holgers, forpagtningen.

157

158

159

160

161

Sværdborg 1438 Gave fra forstanderens hustru Cecilie Kragsdatter for 3 årstider. Bortforpagtet til en kannik i regnskaberne fra 1508.

162

Vindinge

(Sværdborg sogn)

1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agens og Jutta. Fra 1306 udlejet til Niels Olufsen Bild. 1423 udlejet til væbner og kannik i Roskilde Niels Galt

163
164
165 Stuby

(Kastrup sogn)

1316 Kristine, datter af Jens Sjællandsfar d.æ., skøder gården til klosteret.
166 1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agnes og Jutta.  
167 Lundby 1263 Grundlæggelsesgods fra Erik Plovpennings døtre Agnes og Jutta.