Haslev len i Ringsted herred

Bispegods

Ringsted herred

Hovedgårde: Haslev

Under Roskilde bispestol hørte Haslev len i Ringsted herreds sydøstlige hjørne. Det var et halvstort len med en ret stor hovedgård:

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Haslev

                     

Haslev

                     

 Haslev

                    

1

             

Bisp Niels køber gården af Conrad (Cort) Moltke.

Brev D.47

Broby, Freerslev, Haslev

                    

1=12  3 bol                                                                                                                                                                 
23 Laurids Eriksen Bydelsbak af Bregentved og hans hustru bekræfter 1430, at de har godset her i forlening af bisp Jens. I forleningen indgår også gods i Tybjerg og i Ringsted herred. Brev J.15
Troelstrup 15

 

Haslev var et større len under bispen. 

1328-37 Magnus Toddæ (nævnt 1370) er bispens foged på godset.
1370 Troelstrupdelen er nævnt i bispedømmets jordebog
1398 Petrus Dænæ er bispens foged på godset. Han lejede også bispeejendom i København.

1430

Laurids Henriksen (Fikkesen) til Skaftelev (d. sen. 1489) er bispens lensmand på Haslevgodset. Samme år forlenes Troelstrup til Laurids Bydelsbak til Bregentved (i samme sogn).

1436-57 Saxe Pedersen (Basse) er bispens lensmand.
1459 Peder Falster (d. tidl. 1483) er bispens lensmand.
1464-85 Landsdommer Henrik Meinstrup (d. 1497) er bispens lensmand. Han har også Fredsgård len. 1466 blev han tillige landsdommer på Sjælland
1502 Herluf Skave er bispens lensmand.
1503- Palle Daa er bispens lensmand.
ca.1520 Mourids Skave (d. 1532) er bispens lensmand.
1532-59 Mourids Skaves enke Eline Stensdatter Bille overtager lenet, beholder det efter reformationen og får det af kronen på livstid.
1559 Kronen overtager lenet. Kort efter får Claus Daa til Ravnstrup livbrev på lenet.
1560'erne Rigshofmester Peder Oxe overtager godset og lægger det under sit hovedgods, Gisselfeld.
1843 Ved udskiftningen var her 8 gårde under Eskilstrup.