Slægten Falster
 

 

                                                                                

Slægten Falster tog sit våben fra slægten Bielke, som den nedstammede fra på mødrene side. Våben for adelsslægten Bielke: To eller tre blå bjælker i hvidt. På hjelmen to vesselhorn delt som skjoldet. En anden gren af slægten Bielke kaldte sig Godske.

En anden Falster-slægt førte eget våben.

Haslev

Slægtens stamtavle