Slægten Bielke
Saltø

Hjortholm

Slægtens stamtavle

                                                                                              

Våben for adelsslægten Bielke og slægten von Bielke: To eller tre blå bjælker i hvidt. På hjelmen to vesselhorn delt som skjoldet. Grene af slægten kaldte sig Falster og Godske. Slægten er skånsk og er formodentlig oprindeligt en gren af slægten Hvide (Galen), hvis våben (med 3 bjælker) er magen til. Josef Andersen er slægtens først kendte mand (nævnt 1459). Den uddøde 1860 med kommandørkaptajn August Bielke. En sidegren lever dog i udlandet med navnet von Bielke.

Den mægtige svenske Bielke-slægt er en helt anden slægt. Begge slægter har taget navn efter deres våbenskjold (den svenske har to gule bjælker på blå bund).