Hjortholm len 

Borge i området: Hjortholm

Hjortholm (borgen)

Lynge herred

Bispegods

                                                  

Hovedgårde: Hjortholm, Vridsløselille, Utterslev, Husum, Bagsværd

Det meget store len Hjortholm under Roskilde bispestol blev administreret fra borgen Hjortholm ved Furesøen og med Virum som hovedlandsby. Lenet har gods i flere herreder:

Hjortholm

Ca.1250-1275 Bispen grundlægger lenet og voldstedet bebygges med en borg.
1275-1536 Hjortholm med borgen var et af bispens største len.  1275-1472 Stedet benævnes 1275 Hjortholm for første gang. Om der er fogeder eller lensmænd, ved vi ikke.
1472-1485 Væbner Jep Mikkelsen til Hagerup (død tidligst 1491) (våben et søblad) er bispens høvedsmand på Hjortholm.
1485-1486 Herman Rolfsen van Leveren er bispens høvedsmand på Hjortholm. Hans bror sidder kort efter på Rårup len i Smørum herred.
1486-1489 Klaus Pedersen Neb til Fuglsang er bispens høvedsmand på Hjortholm.
1489-1501 Erik Jepsen Ravensberg til Kindholm (død 1507), bror til biskop Johan Jepsen Ravensberg, er bispens høvedsmand på Hjortholm.
1501-1507 Oluf Daa til Ravnstrup er bispens høvedsmand på Hjortholm.
1507-1534 Biskop Johan Jepsen Ravensberg dør på Hjortholm 1512. Hvem der evt. var lensmand i perioden vides ikke.
1534-1536 Peder Godske (Bielke) til Lidemark er bispens høvedsmand på Hjortholm under Grevens Fejde. Da Christoffer af Oldenburg angriber borgen, bliver den tappert forsvaret. Det ender med en belejring, og borgen giver først op 1/5 1535, da tårn, vægtergang og den ene side af slotsmuren var brudt sammen. Borgen bliver ikke genopbygget efter reformationen. Godset lægges 1536 under Københavns len.