Hjortholm len i Jørlunde herred

Hjortholm (borgen)

Hjortholm len

Jørlunde/Ølstykke herred

Bispegods

Gods i herredet

                                                                            

Hjortholm len under Roskilde bispestol modtog indbetalingerne af bispetiende fra en del kirker i Jørlunde eller Ølstykke herred. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit M "Liunge herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på en oversigt for sig selv. 

Sogn Hovedgård Gårde Noter Kirketiende
Ølstykke

Hjortholm

 -  - - Ølstykke
Slagslunde  -  - - Slagslunde
Snostrup  -  - - Snostrup
Rørbæk 4 Margrethe Lauridsdatter mageskifter sit gods i Tybjerg og gods i Havby på Lolland med Henneke Moltke til Bavelse, som gav hende sit gods i Lille Rørbæk.   Brev M.9 Rørbæk
Ganløse  -  - - Ganløse
Jørlunde  -  - - Jørlunde