Bispegods i Ølstykke/Jørlunde herred

 

Bistrup

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Tolstrup, Slagslunde

                                                                 

Her kan der godt være omtalt gods, som ikke er omtalt i jordebøgerne. I Nordsjælland var det ellers klostrene Æbelholt, Esrum og Knardrup, der var de store jordbesiddere (i herredet her lå Sjællands mindste landkloster, Knardrup). Under Roskilde bispestol hørte i Jørlunde herred - senere Ølstykke herred - foruden bispetienden (som hørte under Hjortholm) noget gods under Farum len i Lynge herred (Udlejre) og endelig lenene Tolstrup og Slagslunde:

Ejerforholdet til bispetienderne i Jørlunde herred - senere Ølstykke herred - fremgår af oversigten her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Jørlunde Jørlunde Bispens Slagslunde len
Gørløse
Ølstykke
Slagslunde
Skalstrup
Sundbyøster Bispens Toldrup len
Yder Sundby
Knardrup Fadeburet i Roskilde
Veksø
Stenløse