1277                 Bistrup
Bispeborge

Borgbanken

Udgravning

Borgens afvikling

Bistrup fadebur

Det antages, at Absalon opførte Bistrup. Men stedet nævnes først i 1277 og tilhørte da Roskilde Bispestol. De bevarede breve viser, at Roskildebisperne ofte opholdt sig på borgen, og at biskop Lage Urne døde her i 1529. Under Grevens Fejde blev Bistrup erobret af grev Christoffer og brændt af. Ved Reformationen kom Bistrup sammen med Roskildebispens øvrige gods under Kronen, og blev lagt ind under Roskildegårds len. 

Borgen Bistrup blev opført af røde munkesten og fik grønt glaseret tegltag: En langt dyrere og stærkere fæstning end kongernes Haraldsborg.  Den lå på den høje banke på Skt. Hans Hospitals område, som i dag hedder slottet. Vi ved ikke, hvordan borgen så ud, så tegningen her er kun et bud. Der er måske mere tale om et lystslot end om en egentlig borg. Men den lå på en banke og der var grav omkring. Måske var der oprindeligt tale om en borg. Men da motte-bailey-anlæg som Haraldsborg og banke-borge som Nebbe gik af mode, koncentrerede Roskildebispen sig om at vedligeholde og udbygge et par enkelte stenborge som Gjorslev, Hjortholm og især Dragsholm (og så længe, det varede København). Stenborge var dyre og vedligeholdelse var bekosteligt. På den umoderne borg i Bistrup er der så nok lavet et mere behageligt tilflugtssted. De glasserede tegl tyder på en vis luksus på stedet.

Der er på banken fundet fundamentsrester af kampesten samt murrester.

Der er udstedt en del bispebreve på Bistrup, så biskopperne kom her af og til. Borgen har navn efter landsbyen Bistrup, som lå nordvest for borgbanken med en lille kirke.