1582                 Bistrup
Borgen Bistrup i middelalderen

Bistrup gods under København

 

Bistrup med hovedbygning, ladegård og kirke på Resens kort.

                                                                                          

 

Stedet har navn efter landsbyen Bistrup, som lå nordvest for borgbanken med en lille kirke. I 1582 befaler Frederik II, at der skal bygges en hytte på det gamle voldsted, som kongen kan benytte, når han er på gennemrejse. Arbejdet påbegyndes året efter og 1585 indkøber lensmanden på Roskildegård inventar til stedet. 1587 er hytten færdig, og den hører udtrykkeligt med til den forlening, Niels Parsberg får på Roskildegård. Han har åbenbart været glad for de nye omgivelser, for året efter får han ordre om, at han skal flytte sin husholdning fra Bistrup tilbage til Roskildegård. Den gamle residens i byen er stærkt forfalden, og kongen byder derfor i 1594, at alle bygninger på Bistrup bortset fra ladegården skal rives ned, og materialerne skal anvendes på at lave bygningsmæssige forbedringer på Roskildegård. Ordren gælder heller ikke kongens hytte, men må handle om resterne efter bispernes borg. I 1613 bliver hytten nemlig restaureret. Og vi ved ikke, hvornår den forsvinder. Måske kan den stadig ses på Resens kort lige uden for ladegården. 1661 bliver alt på Bistrup og alt det gods, der hører til, overdraget til København.