1585                Frederik II. 
Grav i Domkirken
Kongens begravelse

                                             

Kongens stamtavle

Den krigs- og jagtgale Frederik II, som i modsætning til sin fader, Christian III, der levede jævnt og virksomt, heller gik på jagt, i krig, til damer og især til drikkevarer, end til at arbejde med statssagerne. Han døde på Antvorskov, det tidligere kloster ved Slagelse, vist af drikkevarerne. Hans elefantorden er bevaret.

Frederik II, ældste søn af Christian III Og Dorothea af Sachsen-Lauenburg. Født 1 juli 1534 på Haderslevhus. Død i Antvorskov Kloster på Sjælland 4 april 1588 på grund af udsvævelser. I sin ligprædiken sagde præsten, Anders Sørensen Vedel, med rene ord, at kongens død måtte tilskrives et umådeholdent spiritusforbrug. Gravsat i Roskilde Domkirke.

ÆGTESKAB
Gift med Sofie af Mecklenburg, datter af hertug Ulrich af Mecklenburg-Schwerin og Elisabeth af Danmark (Christian III´s halvsøster). Født 4 september 1557. Gift med Frederik II den 20 juli 1572 på Københavns slot. Død 4 oktober 1631 på Nykøbing Slot på Falster. Gravsat i Roskilde Domkirke ved Frederik II´s side.

BØRN
1. Elisabeth, født 25 august 1573 på Koldinghus. Den 19 april 1590 gift med hertug Heinrich Julius af Braunschweig-Wolfenbuttel. Død 19 juli 1626.
2. Anna, født 12 december 1574 på Skanderborg Slot. 23 november 1589 gift med James VI af Skotland (søn af Marie Stuart og Henry Darnley. Fra 1603 også konge af England som James I). Brylluppet fejredes på Akerhus i Oslo, idet flåden med prinsessen og hendes følge blev splittet af storm, så den ikke kunne fortsætte til Skotland som først planlagt. James kom så til Oslo. Først i maj 1590 nåede brudeparret Edingburgh. Død 2 marts 1619. Gravsat i Westminster.
3. Christian, født 12 april 1577, senere Christian IV.
4. Ulrik, født 30 december 1578 på Koldinghus. 1602 biskop i Slesvig, senere også i Schwerin. Død ved Butzow 27 marts 1624. Gravlagt i Roskilde Domkirke 1642.
5. Augusta, født 8 april 1580 på Koldinghus. Gift med sin fars fætter, hertug Johann Adolph af Slesvig-Holsten-Gottorp den 30 august 1596 på Københavns Slot. Kom i arvestrid med sin bror, Christian IV. Død på Husum Slot 5 februar 1639.
6. Hedvig, født 5 august 1581 på Frederiksborg. Gift med kurfyrste Christian II af Sachsen den 10 september 1602 i Dresden. Død 26 november 1641 på Lichtenberg.
7. Hans, født 26 juli 1583 på Haderslevhus. Drog i 1601 til Frankrig. Deltog med spanierne i Ostendes belejring. Blev forlovet med Xenia, datter af zar Boris Gudunov. Rejste til Moskva den 19 september 1602 for at indgå ægteskab med Xenia. Død 28 oktober 1602, kort tid før brylluppet. Gravlagt i Roskilde Domkirke år 1637.

ELSKERINDE
Kongen lærte sandsynligvis i året 1554 på Malmøhus sin mors hofdame,
Anne Hardenberg at kende, men et ægteskab kom ikke i stand på grund af den kongelige families modvilje. Efter kongens ægteskab med Sofie af Mecklenburg i 1572 blev Anne Hardenberg gift med Oluf Mouritzen Krognos. Anne Hardenberg døde i 1589 på Bregentved.