1582

Kancelliet udsteder 8. januar forbud mod, at nogen på gennemrejse bruger "kongens gård i staden", Roskildegård, som herberge. Gården har åbenbart tjent som gæstgiveri, og det er et stort problem, at der ikke er et herberge eller en kro i selve Roskilde by.

Lensmanden på Roskildegård, Lave Beck, borgmestre og råd i Roskilde får besked fra kancelliet om, at skrædderne i Roskilde har klaget over, at der optræder mange skræddere, der ikke er bosat i byen. Disse betaler hverken skat eller lavsomkostninger, og de kan derfor arbejde billigere end lavsmedlemmerne med borgerskab - eller tjene bedre. Beskeden fra kancelliet lød, at sådanne lappeskræddere, der levede på nas, ikke måtte bruge deres håndværk i byen. Og gjorde de det alligevel, skulle de straffes.

Frederik II befaler, at der skal bygges en hytte på det gamle voldsted ved Bistrup, som han kan benytte, når han er på gennemrejse.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle