1581

Ejeren af klosterbygningerne på Gråbrødre, Jacob Ulfeldt til Bavelse og Selsø udsteder et gavebrev på et hus på 24 fag med 6 boder, hver bod på 4 fag. Boderne skulle være gratis boliger for seks "vedtørftige, fattige, gamle, husarme hjelpeløse Mennesker", der kunne bo der kvit og frit uden nogen husleje.

Stolestaderne i Svogerslev kirke anskaffes. De er lavet af Oluf Krog.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle