1580

80.000 mursten fra Skt. Agnes Kloster fragtes til Helsingør for at blive brugt ved opførelsen af Kronborg Slot.

Bistrup Kirke brydes endelig ned (den ligger i dag under Skt. Hans Hospitals bygninger). Sognet indlemmes i Skt. Jørgensbjerg. Det er måske på dette tidspunkt, at Frederik II bygger sig en jagthytte på den borgbanke, borgen Bistrup engang lå på.

Kongen befaler for tredje gang, at Gråbrødre sognekirke skal rives ned p.gr.a dens dårlige tilstand.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle