Lensmænd på Roskildegårds Len

           

År Lensmand
1540-1547 Mogens Godske

1547-1548 Peder Skram  

Rigsråd, admiral

1548-1552 Jacob Brockenhuus

Admiral

1552-1557 Hans Barnekow

Rigsråd

1557-1561 Herluf Trolle

Rigsråd, admiral

1561-1566 Peder Bille

Rigsråd, diplomat

1566-1572 Bjørn Andersen

Rigsråd. Skjoldenæs len lægges under Roskildegård. Blandt det nye gods er også Skt. Agnetes gods i omegnen af Roskilde. 

1572-1573  Lave Beck

Rigsråd, rentemester, landsdommer

1573-1574 Christoffer Valkendorf

Rigsråd, rentemester, rigshofmester

1574-1577 Eggert Ulfeldt

Rigsråd

 

1577-158 Lave Beck

Rigsråd, rentemester, landsdommer

1587-1592 Niels Parsberg

1592-1595 Christoffer Parsberg
1595-1597 Johan Barnekow

Gesandt

1597-1598 Christoffer Parsberg 

1598-1613 Peder Basse

1613-1614 Christian Friis til Kragerup

Rigsråd, kansler

1614-1617 Holger Rosenkrantz til Glimminge 

Rigsråd

1617-1627 Mogens Pachs

1627-1632 Gabriel Kruse

Admiral

1632-1641 Sivert Urne

Rigsstaldmester, Ridder af Elefanten

1641-1656 Niels Trolle

Rigsråd, admiral

1656-1657 Frederik Urne

1657-1661

                        

Ove Skade

Efter reformationen blev Roskilde fadeburslen og Bispegårdslen forenet med Harritsborg til Roskildegårds Len. Lenets betydning ses måske af, hvilken betydning lensmændene havde. Ovenfor er angivet, om lensmanden var rigsråd og hvilke rigsembeder vedkommende bestred. 7 (29%) er uden titler. På mindre betydningsfulde len kunne det være 100%. 12 er rigsråder: Det er 50%, og det er mange. Inden man uden videre konkluderer, at Roskilde var et betydningsfuldt len, skal man så lige have med, at en del af de høje herrer først fik de fine titler, efter at de havde været lensmænd i Roskilde. Under lenet hørte indtægterne fra Sømme, Voldborg, Ramsø, Alsted og Tune herreder. Et stort len.

Kongelige len og lensmænd

Amtmænd efter Enevælden