1614

Skt. Christoffers Kapel (og noget af Skt. Andreas Kapel) på Domkirken nedrives for dog delvis at indgå i Christian IV´s Kapel.

Arkitekten Lorentz van Steenwinkel begynder at opføre Christian IV´s Kapel. Det er kongen selv, der har tegnet skitsen med dens renæssancestil (bortset fra de gotiske vinduer) til kapellet..

Kongens senere kansler, Christen Friis til Kragerup afløses efter bare 1 år som lensmandRoskildegård  af Holger Rosenkrantz til Glimminge.

Peder Wiinstrup, Sjællands biskop, dør og afløses af Hans Poulsen Resen.

Ejendommen Algade 8 og en masse andre huse i byen ejes stadig af altre i domkirken, kapeller, gamle forsvundne katolske embeder, som for længst er forsvundet, men hvor pengene stadig tilfalder de verdslige kannikker i det stadigt eksisterende domkapitel.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle