1396      Domkirkens Skt. Andreas Kapel
Domkirkens grundplan

Skt. Andreas

Lungestifterne

                                                        

Lungeslægtens våben

Skt. Andreas Kapel  mod nord blev bygget 1396. Den kapellignende bygning på sydsiden her er Kapitelhuset. Alterpræsten ved Skt. Andreas Kapel betjente tillige Skt. Dionysii og Skt. Nikolai sognekirker.

Kapellet er viet til apostlen Andreas, som blev fejret på sin dødsdag 30. november. Det var endvidere viet til Gud, jomfru Maria og Johannes Døberen. Det er stiftet af 12 medlemmer af adelsslægten Lunge, som var beslægtet med biskop Niels Ulfeldt. Dets kalkmalerier (fra 1511) viser de hellige, som kapellet er viet til. Der skulle læses sjælemesser for giverne, deres forfædre og deres efterslægt.

Dette kapel er det eneste, som bevarede sin selvstændighed. Alle øvrige kapeller blev gjort til eller lagt ind under præbender. Men dette kapel var sikret ved, at der var afsat midler til en alterpræst, en vikar. Midlerne var en del af arven efter stormanden Jacob Olufsen Lunge, men hvori den præcist bestod, vides ikke.