1200                    Skt. Nicolai Kirke
Skt. Dionysii Kirke
Gravfund
Skt. Nicolai

Model af kirken

                                                             

Skt. Nicolai Kirke er en af de sidste, der blev lavet i byen, og den var muligvis kun annekskirke til Skt. Dionysii Kirke, som lå lidt længere inde mod centrum. Sognepræsten var fælles for de to kirker, og præsten var tillige alterpræst ved Skt. Andreas Alter i Domkirken.

Kirken har ligget mod sydvest, og der er aldrig fundet murrester. Til gengæld lå der i middelalderen to gader mod sydvest: Lammegade (Gullandsstrædes forlængelse) og Nicolaigade, som senere blev nedlagt. Nicolaigade lå næsten, hvor Kornerups Vænge løber i dag. Mon ikke Nicolaigade har navn efter den forsvundne kirke. Når hertil kommer, at der på hjørnet af Kornerups Vænge og Jernbanegade (og på den anden side af gaden) er fundet ganske mange skeletter i 1913 og 1922 (så mange, at de nok stammer fra en pestepedimi), har kirken nok ligget her. 

Kirken angives brændt 1523, men nævnes 1529 i Lave Urnes testamente.

Værnehelgen var den hellige Nicolaus.