1100     Sogneinddeling i Roskilde
Sogne og sognekirker

Indvielse af kirker

Landsogne
                                                                       

Sogneinddelingen i Roskilde Købstad (de gule er Skt. Jørgensbjerg med Skt. Ibs). Foruden Skt. Ibs havde Skt. Peders, Allehelgens og Vor Frue store landsogne.