Marker og sogne omkring Roskilde
  Bymarken i 1600-tallet

                                                         

Kortet viser sognene omkring Roskilde Købstad samt (de grønne) købstadens jorder. Købstaden fyldte i sig selv 90 ha. Og byjordene udgjorde hele 1574 ha. Dermed var Roskilde arealmæssigt den største by på Sjælland.