Skt. Nicolai Kirke
   Skt. Nicolai Kirke

                                                                

På hjørnet af Kornerups Vænge og Jernbanegade (og på den anden side af gaden) er der fundet ganske mange skeletter i 1913 og 1922 (så mange, at de nok stammer fra en pestepedimi), så kirkegården har nok ligget her. På den anden side af Jernbanegade ved Ting- og Arresthuset lå ganske vist byens galgebakke, så skeletter i dette område kan være rester efter henrettede, som ikke måtte begraves i indviet jord (på kirkegårde). I 1944 gravede man ud til tyske bunkers i dette område, og man fandt et skelet med et Ibstegn på brystet. Denne pilgrim kan næppe være forbryder.