1150            Skt. Dionysii Kirke
Model af kirken

Skt. Dionysius

Skt. Nicolai

                                          

Skt. Dionysii Kirke, som var bygget af  frådsten, lå midt i byen mellem Stændertorvet og Bredgade (under vore dages "Centrumsgården" på hjørnet af Gullandsstræde og Bredgade). Den er den eneste kirke i Roskilde uden apsis (en bue i gavlen på koret mod øst). Kirkens præst var også alterpræst ved Skt. Andreas Kapel i Domkirken og tillige sognepræst i Skt. Nikolai Kirke (som måske bare var et anneks til Skt. Dionysii). Dermed dækkede Dionysii sogn en pæn del af den sydlige del af byen.

Man har hele tiden vidst, at Roskilde i sydbyen havde haft en Dionysii Kirke. Blandt andet, fordi et af de årlige markeder hed Skt. Dionysii - og delvist blev holdt omkring kirken. Men ingen havde nævnt hvor. Så da man i 1935 gravede grund ud til nybyggeri i Bredgade 12-14 og fandt romanske grave og et kampestensfundament, måtte det være Skt. Dionysii Kirke, man var stødt på. Der var på fundamentstenene enkelte spor efter frådsten, men der var også indvendigt rester efter munkestensmurværk (tegl). Kirken er oprindeligt romansk, men er i gotisk tid bygget om.

Kirken er viet til Skt. Dionysius.