1200                  Kapitelhuset
Fotografier
Bebyggelseshistorie
Snittegninger

                                             

Det nuværende Kapitelhus er en tilbygning til Domkirken. Men i en periode lå huset for sig selv.

Et kapitelhus er et sted, hvor et domkapitel, d.v.s. præsteskabet ved en domkirke (kaldet kannikerne), holdt sine møder. Oprindeligt boede domkapitlet/kannikerne i den klosterlignende tilbygning til frådstensdomkirken (mod nord). Da man gik i gang med at bygge den nye teglstensdomkirke, må tilbygningen være revet ned. Og kannikerne holdt op med at bo sammen: De flyttede ud rundt omkring i huse i byen. De fleste slog sig dog ned i kvarteret nord for kirken (nu Provstevænget). Men da de ikke længere boede sammen, skulle de have et sted at mødes. Og derfor blev der bygget et kapitelhus. Hvor det har ligget, ved vi ikke. Men det er nok forsvundet med bybranden 1443. Den bygning, som senere (og i dag) kaldes Kapitelhuset, er oprindeligt kirkens sakristi. I sakristiet gemte sakristanen kirkens værdier. Da huset blev kapitelhus (samtidig med, at det stadig var sakristi: Kapitlet overtog vel bare mødesalen, hvor kannikkerne lige kunne klemme sig sammen), blev det ud over at være mødested også domkapitlets kontor, hvor dets arkiver befandt sig.