Kapitelhusets historie 1

 

Kapitelhuset, oprindeligt sakristiet, er opført som en lav et-fags tilbygning til Domkirkens korsarm tidligt i teglkirkens byggeperiode - omkring 1200. Huset var i en etage og havde kun 1 rum (det blå - "d").
Domkirken år 1200

                                        

Kapitelhuset 1250

                                            

Kapitelhuset