Domkirken bygges
Domkirken

Søjler

Hjørnepiller

Kirkens indre

 

Grundplanen så sådan ud. At den er en smule skæv (koret drejer en smule mod syd), skyldes formentlig, at man skulle tage hensyn til frådstenskirken, som jo blev stående, mens man byggede teglstenskirken. De største 4 piller står i koret (mørkebrune), og de er tænkt som fundament for 2 mindre tårne over koret. Af samme grund er korsarmene ved koret  (grønt) også bredere, end det er i dag. Mellem de planlagte tårnpiller og apsisvæggen står der 4 granitsøjler, som fortæller noget om bebyggelseshistorien. Op ad den oprindelige korsarmsgavl mod syd er Kapitelhuset bygget. Byggeriet er startet ved apsisrundingen mod øst (opad), og man byggede først nordvæggen (venstre side). På sydsiden mødtes derfor de stilarter, man lagde ud med, med dem, man endte med.

I højkorets piller har man indmuret/begravet de 4 vigtigste personer, som var gravlagt i den tidligere frådstenskirke: Gavegiveren Estrid, hendes søn Svend, hans biskop Vilhelm og grundlæggeren Harald Blåtand. D.v.s. Haralds grav er dog tom, så man kunne måske ikke finde hans skelet? Saxo ligger også begravet i gulvet i sideskibet ved koret mod nord. De fleste blev dog begravet på kirkegården uden for kirken.