1190  1210       Saxo Grammaticus
Forstørrelse
Anden tegning
Første bogudgave
Saxos grav

Sådan forestiller Louis Moe sig, at Saxo så ud. Hans danske navn var Sakse. Han havde været hirdmand (måske: Hans far og hans farfar før ham havde været det), men blev senere Absalons klerk (sekretær). Han fik siden tilnavnet Grammaticus, den lærde. Og lærd var han, hvad der kan ses på hans vers og hans latin.

Saxo har kendt Roskildekrøniken, men i sin bog om "Danernes bedrifter" (Gesta Danorum) har han det stik modsatte syn end krøniken på, hvem der var de gode, og hvem der var de onde.

Saxo arbejdede for den person, der også er helten i hans historiebog: Absalon. At der har været et godt forhold mellem klerk og helt fremgår af, at Absalon i sit testamente betænker Saxo. Saxo er nævnt i Roskildekirkens anniversarium.