1396        Sakristanens procuratorium

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Sakristanens procuratorium  har sit gods omkring Roskilde.

I alt 8 bol.

Fælles gods

Sakristanen

Altres placering

                                         

Procuratorium bona sacristiæ

Sakristanens procuratorium var til sakristanembedet. Sakristanen blev valgt af kapitlet for 3 år ad gangen uden biskoppens medvirken og skulle: 

Sakristiet (det senere Kapitelhus) lå godt placeret ud for koret, og bygningen var velegnet som opbevaringssted for kostbarheder. Her holdt sakristanen eller (vel som oftest hans svende) til i en lille vagtstue ("b"), som kunne varmes op. Så der kunne holdes vagt over de værdier, der lå i "kirkens boks". 

Til prokuratoriet hørte fra 1396 patronatsretten over Snoldelev Kirke  (d.v.s. at det var sakristanen, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik sakristanen alle kirkens indtægter, herunder kirketienden). Indtægterne kom fra følgende herreder:

Summarum
Rug 1  pund
Byg 0 læster, 14 pund
Lam 8
Gæs 8
Høns 30

Mål og vægt og penge