Dronning Dorothea
Hele billedet
 

Retur

                                  

Dorothea var prinsesse af Brandenburg, og hun kom til Danmark i 1446 for at blive gift med kongen, Christoffer af Bayern. Da denne døde i 1448 var hun kun 18 år. Christoffer havde skænket nogle penge til domkirken i Roskilde, hvor han blev begravet, og for disse penge oprettede Dorothea Skt. Dorotheæ Alter. Så da Kristian I. blev konge samme år, lovede han at gifte sig med enken. Så sparede landet en dyr og langvarig enkepension.  I 1475 udlånes Ærkedegnegården til dronning Dorothea, så hun kunne bo tæt ved Hellig Trekongers Kapel, som hun og kongen havde ladet opføre, og hvor kongen (Christian I.) blev begravet. Udlånet var på livstid, men hun opgav dog at bo her og byggede i stedet Dronningegården på hjørnet af Algade og Skt. Pederstræde, hvor senere den Juelske Stiftelse kom til at ligge. Hun var ikke uden midler. Vi ved, at hun brugte domkirkens sakristi som bankboks. Her døde hun efter at have været enke i 14 år, og hun blev begravet i sit kapel i Domkirken. Hun var åbenbart glad for fisk, thi for at kunne få friske fisk lejede hun fiskerettigheder til sø i Ramsø af Antvorskov kloster.