1448              Skt. Dorotheas alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Dorotheas alter ejede gods i 2 herreder (mest i Horns, lidt mindre i Volborg). Kronen overtog ved mageskifte 27/2 1563 6 gårde i Dråby, som alteret fik erstattet med strøgods.

I alt 6 bol.

Altre

Altrenes placering

                                                     

                                      

Bona alteris bone Dorothee

Alterets vikardømme er nævnt første gang 17/12 1448. Det kan være oprettet af navnesøsteren dronning Dorothea for de midler, hendes første mand Christoffer af Bayern havde givet til kirken, nemlig 1000 rhinske gylden. Skt. Dorothea fejres 6/2. Den senere provst ved domkirken Olaf Jensen, kantor og kannik i København, var vikar ved alteret. 1546 lagdes alteret ind som underhold for / løn til domkirkens protestantiske sognepræst. Hvor alteret har været placeret, vides ikke.

Summarum 1568
Rug 7½ pund
Byg 9  pund
Lam 1
Gæs 1
Høns 2
Penge 6 mark og ½ skilling

Mål og vægt og penge