1445            Christoffer af Bayern
Forstørrelse
Farvebillede
Kongens stamtavle

                                                        

Christoffer af Bayern tegnet som karikatur på et dokument fra samtiden.

Christoffer af Bayern, søn af Pfalzgreve Johan I af Neumarkt og Katarina, søster til Erik af Pommern og søsterdatter til dronning Margrethe I. Født 26 februar 1416. Død 5 eller 6 januar 1448 på fæstningen Kärnan i Helsingborg af en brandbyld. Christoffer af Bayern blev begravet i Roskilde Domkirke.

ÆGTESKAB
Gift med dronning
Dorothea, datter af markgreve Johan af Brandenburg. Født ca. 1430. Gift med kong Christoffer på Københavns Slot i september 1445. Blev senere( 28 oktober 1449) gift med Christian I. Dronningen øvede en ikke ringe indflydelse på statens styre helt frem til sin død, den 10 november 1495. Begravet i Roskilde Domkirke. Ingen børn.

Erik af Pommern afsattes formelt som dansk konge i 1439. Da hans ægteskab var forblevet barnløst, indkaldtes Christoffer som nærmeste arving til den danske krone. Han hyldedes som dansk konge på Viborg Landsting i april 1440. Som konge lykkedes det kun Christoffer at holde sammen på de tre Nordiske riger ved at acceptere en svækkelse af sin magt i unionsrigerne Norge og Sverige. Han fik der øgenavnet "Barkekongen" på grund af flere misvækstår i Norge og Sverige i hans regeringstid. Han gav København en ny stadsret i 1443 og udpegede byen til residensstad ved sit bryllup med dronning Dorothea.
Kongen omgav sig i høj grad med tyske adels og embedsmænd, hvilket resulterede i en stadig stigende utilfredshed blandt de danske stormænd. Også Hansaens tiltagende indflydelse i Danmark, som kongen i det store og hele stiltiende accepterede, vakte uro. Et rygte vil vide, at kongens død skyldtes, at han blev forgivet, samt at en dansk stormandsklike stod bag attentatet.