1448

 

Biskop Jens Pedersen Jernskæg dør. Ny biskop bliver Oluf Daa.

 

Provsten Oluf Daa bliver biskop. Han afløses som provst for en kort periode af klerken og kongelig kansler  Olaf Jensen.

Skt. Dorotheas alter oprettes. Det ejede gods i 2 herreder (mest i Horns). Det kan være oprettet af navnesøsteren dronning Dorothea for de midler, hendes første mand Christoffer af Bayern havde givet til kirken, nemlig 1000 rhinske gylden. Kronen overtog ved mageskifte 27/2 1563 6 gårde i Dråby, som alteret fik erstattet med strøgods.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle