1449

  

Ærkedegn Oluf Mortensen Baden bliver domprovst. Den nye ærkedegn kendes ikke.  

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle